Napravite listu zadataka, ko je odgovorno lice i kada se zadaci realizuju