*Kojim problemom želimo da se bavimo?

*Koja je ciljna grupa?

*Koje promjene želiš da vidiš?

*Kako doći do promjene?

*Koja sredstva ćete koristiti da doprete do svoje ciljne grupe?