Akcije se obično završe pozitivnim ili negativnim emocijama. Važno je razgovarati o tome što se desilo i o ośećanjima. Takođe ovo pomaže buduća planiranja. Odgovori na pitanja poput: Kako se ośećaš u vezi sa onim što se desilo, što je bilo dobro, što je moglo bolje, da li smo mogli bolje, da li si zadovoljan svojim doprinosom i da li bi mogli ponoviti ovako što, što ćemo dalje?