Da li ste rekli neke stvari na internetu koje ne biste uživo?

Da li biste mogli to uraditi ukoliko biste znali da nećete biti identifikovani?