*Osim djelovanja kroz svoje grupe korisno je nekada pridružiti se pokretima i sticati iskustvo u radu sa njima

*U civilno sektoru postoji puno organuzacija koje se bave ljudskim pravima i rade s mladima

Prikaži fotografijom ili videom.