Čini sasvim obična djela: *počisti dvorište ispred zgrade, zasadi biljke kako bi se svi željeli da koriste ovaj prostor, ili *pruži podršku nekoj grupi u potrebi, nekada razgovor sa onima kojima je teško znači. Napravi video ili fotografiju.