Svaka kvalitena akcija zahtjeva dobro planiranje koraka.
Koje kativnosti, kada, sa kojim resursima, ko je odgovoran.