Internet nije ništa ni više ni manje do ono šta ljudi naprave. Upravo kao u realnom društvu, ukoliko određeni načini ponašanja postanu prihvatljivi, to postaje norma i vjerovatno će preovladati. Potrebna nam je vizija o tome šta bismo željeli da budu prihvaćeni načini ponašanja. Štaviše, moramo da radimo kako bi ti načini bili prihvaćeni, radije nego neki drugi. Ovo znači da mi, kao građani i mladi ljudi svih godišta, takođe, moramo da se zainteresujemo za to kako se upravlja internetom, i zašto su neke stvari dozvoljene, a druge ne.

Kakva je vaša kultura na internetu?

Zagvarajte sopstvenu kulturu.

Kako mladi ljudi mogu pomoći u stvaranju internet kulture?