CAN – Community Action Now

MOŽEMO

#YouthPowerME

Projekat ,Možemo’/CAN nastao je na inicijativu ,Centra za obuku i obrazovanje’, uz podršku Australijske ambasade u Beogradu.

Dizajniran je na osnovu utvrđenih potreba mladih i istraživanja o mladima u proteklih nekoliko godina.

Društveni ambijent u našoj zemlji značajno je uslovljen velikim brojem faktora od kojih su neki u velikoj mjeri uticali na radikalizaciju mladih, pa tako u istraživanju iz 2017. saznajemo da postoji velika socijana distanca između određenih socijalnih i etničkih grupa uslovljena religijskim uticajima. Pripadnici pravoslavne crkve u Beranama, kako se u istraživanju navodi, nisu sposobni da prepoznaju ni jedan vid ekstremnog ponašanja što ukazuje na nizak nivo svjesnosti o problematici.

Dalje iz istraživanja 2019 saznajemo da čak 60% mladih pokazuje konzervativne stavove, a čak 70% njih i distancu prema LGBT populaciji. Ista studija ukazuje na značano niži nivo konzervativizma kod njihovih roditelja, što jasno ukazuje na ,društveni’ faktor.

Tokom cetiri mjeseca obuceno je više od 20 omladinskih lidera koji će svoja iskustva i znanja prenijeti na grupe mladih. Osim osnaživanja mladih u polju podsticanja aktivizma, mladi se obučavaju i za interaktivni rad, a pružaju im se mogućnosti da više saznaju o tehnikama neformalnog obrazovanja.

Tokom prvog dijela projekta realitovane su obuke na teme: zajednica, socijalna edukacija i razvojni rad sa mladima, demokratija i principi demokratskog učešća u zejdnici, socijalna inkluzivnost, ljudska prava, kritičko mišljenje u kontekstu lažnih vijesti, online i offline aktivizam, aktivizam i liderstvo u zajednici, kako pokrenuti akcije i kako realizovati edukativne programe za otpornost mladih na nasilje bilo na netu ili uživo.

Osim ovoga kreirana je online platforma koja sadrži interaktivne dijelove koji će doprinijeti razvijanju kritičke svijesti kako i konkretnim alatkama i koracima da se ostvare prava, utiče na negativne pojave u društvu poput nasilja i kršenja ljudskih prava. Mladi su prepoznali potrebu da se podstiču i afirmativni stavovi prema zajednici i kulturnoj baštini, pa su tako nastale i aktivnosti kojima će pokušati da pospješe odnos mladih prema svojoj zajednici.

Prijekat se nastavlja treningom za trenere an temu ,Interaktivna obuka’ koji će se realizovati u avgustu mjesecu 2021.